top of page

Personvernerklæring

I 2018 ble det innført en felleseuropeisk lov om behandling av personopplysninger: GDPR. Formålet med den nye personvernforordningen er å styrke vernet av personopplysninger for deg som privatperson.

 

Loven innebærer at du som besøkende på vårt nettsted eller i kontakt med oss på annen måte, har rett til å begjære rettelser, sletting eller tilgang til dine personopplysninger som vi har lagret. Du har også rett til å innvende mot og kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan benyttes for å identifisere en fysisk person. For eksempel navn, bilder, kontaktopplysninger, personnummer etc. Vi sørger for at dine personopplysninger alltid oppbevares trygt og sikkert hos oss, og at behandlingen følger både gjeldende regler for databeskyttelse og våre interne retningslinjer og rutiner.

 

Du kan be om innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss, og opplysningene lagres aldri over lenger tid enn det som er nødvendig. Z-Clix har som policy at vi heller ikke lagrer mer opplysninger enn strengt nødvendig for å kunne utføre tjenestene vi tilbyr overfor deg som samarbeidspartner eller kunde.

Vi tar personvern alvorlig og det er derfor viktig for oss at også du føler deg komfortabel og trygg med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Derfor har vi rutiner og systemer som sikrer personopplysningene dine og vi har egen ansatt som har dette som hovedansvar. Vi sørger for at kun de personene som behandler dine personopplysninger har tilgang til disse til enhver tid.

Oppsummert er dine rettigheter slik:

 

- Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger og verifisere informasjonen en virksomhet har lagret om deg. Du vil også få informasjon om formålet med personopplysningene og lagringsperioden.


- Du har krav på å få feilaktig eller ikke-komplett informasjon om deg selv korrigert.

 

- Du kan kreve sletting av personopplysninger som ikke lenger er nødvendige, for det tilfellet at du mener at vi ikke allerede har gjort dette. Vi kan bare nekte sletting dersom det finnes juridisk grunnlag, som for eksempel plikt til å føre regnskap og lignende.

 

- Dersom vi har innhentet samtykke fra deg, eller for at vi kan fullføre en avtale med deg, kan du ha rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et maskinlesbart format for å kunne bruke disse hos en annen virksomhet. 


- Du kan reservere deg mot at personopplysningene dine behandles basert på en interesseavveining.

- Du kan begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom du for eksempel anser opplysningene for å være feil.

Cookies
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på våre nettsider. Dette er små tekstfiler som består av tall og bokstaver. Disse sendes fra vår eller våre leverandørers webserver og lagres på din enhet (for eksempel datamaskin eller mobiltelefon). De kan lagres på to ulike måter:

• Sessioncookies er tilfeldige cookies som forsvinner når du lukker nettleseren din eller appen du brukte for å nå websidene

• Varige cookies er cookies som lagres på din enhet inntil du selv fjerner dem eller til varigheten utløper

Ulike typer av cookies
Både vår egen og andres websider, som Facebook eller Google, kan plassere cookies på din enhet når du besøker vår webside. Cookies fra websiden du besøker kalles førsteparts-cookies. Cookies fra andre kalles tredjeparts-cookies.

Andre filer, som ligner cookies, er web beacons og lignende teknikker. Web beacons er små, gjennomsiktige bildefiler som kan inkluderes i blant annet epost vi sender deg.

Vi lagrer ingen IP-adresser eller lignende personopplysninger om deg, men kan lagre cookies om hvilke sider du har besøkt for at din opplevelse av vårt websted skal være så smidig som mulig. For eksempel kan vi gjøre det slik at du slipper å se et popup-vindu eller animasjon mer enn én gang.


Vi benytter oss av cookies for å samle inn overordnet, analytisk informasjon om hvordan du bruker nettstedet. Dette kan være for eksempel statistikk over våre mest populære sider. Med informasjonen vi samler inn kan vi forbedre nettstedet vårt.


Du kan enkelt stille inn din nettleser og således blokkere alle cookies, kun akseptere cookies fra nettstedet du besøker eller slette alle cookies når du lukker nettleservinduet. Dette vil ikke påvirke din mulighet til å besøke våre nettsider. 

bottom of page