top of page

Vår historie

Prosjektet startet i 2019 i forbindelse med rehabilitering av en bolig. Det var ønskelig å sette inn tykke lavenergiglass, hvilket var vanskelig uten samtidig å fore ut vegg tilsvarende. Løsningen ble den du ser på skissen, og som muliggjør gjenbruk av de gamle "smale" karmene/rammene ved bruk av en selvutviklet "gjenbrukslist". Listen kan beskrives slik:

- Bygger bare ca. 4 mm utenfor glass inkl. 2 mm pakning, mot dagens presslister som vanligvis er i pvc og bygger 17 til 25 mm, 

- Er produsert i 100 prosent resirkulerbart aluminium, som allerede er resirkulert 75 prosent.

- Klipset som fester listen inni selve ramme-falsen er av tilsvarende aluminium,  og bygger bare 3 mm i falsen. Falsen er standard  5 - 6 mm og det gjør at glass kan settes inn etter at klips er montert inni fals. Løsningen er oppnådd ved bruk av en såkalt z-løsning, og derav bokstaven Z i navnet.

- Er justerbar, slik at en bare klikker inn til riktig press oppnås (derav navnet clix). Dette er oppnådd ved bruk av den såkalte snap-fit metoden som f.eks. finnes i strips. Justeringsmuligheten er over 10 mm.

- Løsningen er enkel å montere. Det tar ca. 10 minutter å demontere eksisterende glass og remontere nytt energiglass. Se egen demo-video under Fotogalleri.

- Løsningen er enkel å åpne senere ved behov ved bruk av et "gear"-system, som består av frifelt. Når en drar listen i lengde-retningen 8 mm (som er bredden på snap-feltet, så settes listen i "fri" og kan tas rett ut. 

- Løsningen er sikrere mot innbrudd enn dagens løsninger (dagens løsninger bygger på et patent fra Texas fra 1904.).

- Løsningen er billig å produsere i stort omfang.

- Løsningen er svært enkel, og gjør at også forbrukere selv kan benytte seg av den i stedet for å betale for håndverker.

- Løsningen er tilpasset tillegg for vårt egen produserte aluminiumskledning av hele rammen utvendig. Denne kledningen kan monteres samtidig eller like enkelt  i ettertid.

Løsningen er videreutviklet etter tegningen ble laget, og konseptet innebærer også mer enn selve listen. Konseptet omfatter også utskifting av dagens plast-klosser som benyttes i mellom glass og fals til klosser i mer miljøvennlig materiale. Vi har vurdert og forsøkt ut flere materialer, og har endt opp med norsk eik. Dessuten vil konseptet innebære levering av kit-løsning som inkluderer både selve glasset og nye pakninger.

Til slutt har vi igangsatt arbeider med kartlegging og produksjon av øvrige deler for vindu, som gjør at en også enkelt kan bytte f.eks. låsekasse, hengsler og håndtak om dette er ønskelig eller nødvendig i noen tilfeller.

Det er en av medeierne i selskapet, Olav Sylte, som står bak selve patentet på list-løsningen som nå også ligger til behandling hos Patentstyret (patent pending). Han har gjennom hele prosessen fra 2019, arbeidet tett sammen med Karl Magnus Forland og Kurt Sylte om ulike løsninger. Begge de to sistnevnte sitter i selskapets styre.

bottom of page