top of page
Byggeplass

Etterisolering yttervegger

Utskifting av gamle glass til 48 mm lav-energiglass i eksisterende karmer/rammer, vil i de fleste tilfeller medføre bedre energieffektivisering av boligen enn å etterisolere alle ytterveggene fra 10 til 25 cm isolasjon. Kostnadsmessig er det betydelig forskjell. Det koster anslagsvis 5 til 10 ganger så mye å etterisolere veggene, som det koster å bare bytte glassene med løsningen vi har utviklet.

Det beste er naturligvis å gjøre begge deler. Du bør ved eventuell etterisolering imidlertid ikke flytte på karmene. De bør stå der de står.  Konsekvensen blir at de blir noe "inni" veggen, og kledningen stikker 10 - 20 cm utenfor, avhengig av hvor mye tilleggsisolering du legger inn.

Det er denne måten å montere vinduer på som er den beste. Vinduene blir da skjermet mot vær og vind og det blir mindre kuldebro (selv om du får noe mindre utsyn på grunn av at du ser kledningen i sidene). 

Dette betyr at dersom du ønsker å bytte glassene nå, men vente med etterisolering av vegger, så er det bare å sette i gang. Når du senere skal etterisolere, så kan dette gjøres uten å flytte på vinduene. Husk imidlertid at det ved etterisoleringen da senere må legges vanntett membran i vindussmyget under vinduet (som klebes til losholten og litt oppover stenderne på begge sider av vinduet). Dette er nødvendig for å fange opp og lede ut vann som lekker inn forbi sideomrammingen/fugetettingen. De fleste tømrere som har dette som arbeidsfelt kjenner til problemstillingen og ivaretar dette på en god håndverksmessig måte.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page