top of page

Vil du bli samarbeidspartner?

Dersom din bedrift kunne tenke seg å bli samarbeidspartner med z-clix ved lokal utførelse, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kurser og gir sertifisering til alle som vil bli utførende samarbeidspartner for z-clix.

presentasjon
bottom of page