top of page

Ombruk av trekarmer

Tre tar opp CO2. EU (unntatt Sverige, Ungarn, Portugal og Polen), er pr. mars 2023 blitt enige om at målet for LULUCF-forordningen strammes inn slik at netto karbonopptak fra skog og arealer i 2030 skal være minst 310 millioner tonn CO2-enheter. Det er 15,8 prosent mer enn gjennomsnittlig nettoopptak i perioden 2016-18.

 

Nyhogst for bruk i produksjon av nye trekarmer/rammer, innebærer også at gamle karmer/rammer blir omgjort til pellets og annet hvor CO2 som er opptatt i treverket frigis.

 

Gjenbruk og ombruk av trematerialer er i tråd med Parisavtalen samt EU`s målsetting om bevaring av skog og redusert CO2 utslipp.

 

Trekarmer/rammer kan ha en levetid på flere hundre år ved riktig stell og vedlikehold. En 40 år gammel glasskarm/ramme har dessuten tilnærmet identisk isolasjonsevne som dagens moderne karmer/rammer, bare pakningen mellom karm og ramme skiftes ut. Den bør derfor både ut fra en kostnadsmessig og en miljømessige side, ikke byttes ut før det er absolutt nødvendig.

 

Løsningen vi har utviklet gjør det mulig å forlenge levetiden til vindu med flere hundre prosent og bør vurderes av alle som ombrukskartlegger vindu.  


 

 

Grønn skog

Miljøvennlig ombruk

Løsningen vi har laget er en mikro-list i resirkulert aluminium, som gjør at du slipper å bytte ut eksisterende vinduskarmer/rammer for å få montert den 48-millimeter glasspakken som gir maksimal isolasjonseffekt (U-verdi 0,48). Derved spares byggnæringen for unødvendig avfall. Brukte glassrammer/karmer utgjør en ikke uvesentlig avfallspost i dag. Eldre karmer produsert mellom 1960 og 1990, håndteres i praksis som farlig avfall (fordi glasset inneholder pcb eller klorparafin).

 

Dette gjelder også om selve glassfalsen er under 48 mm dyp, da vi også har konstruert en aluminiumskledning for rammen som kan velges i tillegg til listen, og som gjør at listen også kan strekkes utenfor selve rammefalsen.

 

Denne kledningen som har god lufting slik at råteskader ikke kan oppstå, er vedlikeholdsfri og skjermer mot UV-stråling, vær og vind. Derved bidrar den til å  forlenge levetiden på selve treverket ytterligere.

Vi har også etablert fullt sortiment med reservedeler for de fleste vindustyper, slik at f.eks. ødelagte hengsler, håndtak eller låsekasser ikke skal stå i veien for gjenbruk av vinduskarmer/rammer og maksimal utnyttelse av treverkets levetid.

Ved å gjenbruke eksisterende karmer, spares miljøet for unødvendig hugst og CO2 utslippet reduseres tilsvarende (fordi trær opptar og lagrer CO2). I tillegg kommer reduserte utslipp med produksjon og transport.

bottom of page