top of page

Energimerke

Merket som styrer strømregningen og verdien på boligen

Energimerke vil få stor betydning for boliger i årene fremover. Dette gjelder både med hensyn til taksering og med hensyn til finansiering. Det forventes også å bli innført krav til minimum energiklasse innen 2030 eller 2035. I EU er dette allerede på gang, og i mars 2023 ble dette igangsatt slik at alle boliger som minimum skal ha energiklasse D. Parlamentet forventes å ta endelig stilling til spørsmålet i løpet av 2023.

 

I følge Enovas energimerke-kalkulator, vil en bolig fra 1970-tallet ha energiklasse F.  Den vil imidlertid få hele to opprykk i energiklasse - fra F til D - om du bytter ut de gamle glassene og setter inn energiglass med U-verdi 0,8. Derved vil også så gamle boliger oppfylle minstekravet som EU besluttet i mars 2023, og som skal gjelde innen 2035 (vedtaket er ikke endelig).

 

Vår løsning legger til rette for enda bedre energieffektivisering gjennom vinduene, ved nesten dobbelt så isolerende energiglass som det Enova legger til grunn i sin kalkulator (U-verdi 0,48).

 

Kostnaden med varmepumpe og slike glass vil ikke være mer en brøkdel av kostnaden vi har sett omtalt i media de siste ukene etter at EU traff nevnte vedtak. Kostnaden vil samlet for en vanlig bolig i de fleste tilfeller bli under 100.000,- kroner.

 

bottom of page