top of page
IMG_0187.JPG

Luft- og vanntetthet

SINTEF har gjennomført prøving av luft- og regntetthet av

festesystemet Z-Clix montert på et horisontalt glidehengslet vindu, TS, ytre karmmål b x h = 1188 mm x 1188 mm.

Regntetthetstesten ble gjennomført i henhold til NS-EN 1027 og 

luftgjennomtrengelighet i henhold til NS-EN 1026 / NS-EN 12207.

 

Kravet til tetthet innebærer tett ved trykk 600 pascal. Løsningen var tett også ved nesten tre ganger så høyt trykk (1500 pascal). 

 

Løsningen kvalifiserte til beste klasse ( Klasse 4). 

Kontakt oss dersom du ønsker rapport fra Sintef oversendt.

 

bottom of page